API

uart_bag

UART API - 8051 Mikrocontroller AT89C5131A

emui2c_bag

I2C (TWI) Schnittstelle Emulator - 8051 Mikrocontroller AT89C5131A

lcd_bag

API - alphanumerisches Punktmatrix-LCD (HD44780), 4-bit Datenbus

eeprom_bag1

API-004: I2C EEPROM Bit-Banding

tcn75a_bag1

API-005: 2-Wire Temperatur Sensor TCN75A, Bit-Banding